Porodní asistentky z Japonska v Jablonci

Tisková zpráva ze dne 12. 6. 2014

Ve středu 4. června 2014 navštívila Jablonec delegace porodních asistentek z Japonska. Primárním zájmem byl monitor dechu pro kojence Nanny od Jablotronu, ale neočekávaně se okruh témat rozšířil i na otázky související s péčí o děti, postavení žen ve společnosti a aspekty rodinného života v České republice.

Po úvodním přivítání a prohlídce Jablotronu se delegace přemístila do firemního dětského centra v Jablocomu. Porodní asistentky byly překvapeny vysokým počtem žen na pracovišti, a proto se hovor stočil z otázek souvisejících s chodem a historií firmy Jablotron na téma skloubení kariéry a rodinného života. Dámy se zajímaly mimo jiné, v jakém věku dítěte se žena vrací do práce a jaké možnosti zajištění péče nabízí stát i soukromé subjekty. Postavení žen v Japonsku je totiž tradiční. Po svatbě se věnují rodině a výchově, do práce se vracejí až po odchodu dětí z domova. Další zastávkou byla návštěva výrobních prostor JabloPCB, kde se vyrábí nejen monitor dechu Nanny, ale i značná část produkce alarmů. Hosté byli překvapeni moderním vybavením, přesností a důsledností výrobních procesů i pečlivostí vstupních a výstupních kontrol. Při prohlídce Jablonce nešlo vynechat ani nákup v prodejně s jabloneckou bižuterií a sklem. Všechny si s nadšením odnesly krásné suvenýry s nápisem „Made in Jablonec“.

Vyvrcholením celé akce byla návštěva novorozeneckého a porodnického oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Opět zavládlo nadšení a překvapení nad vysokým standardem vybavení sálů i péče o matky a novorozence. Největší překvapivé bručení, tolik typické pro japonskou kulturu, zavládlo při oznámení, že veškerá péče provázející narození dítěte, je u nás poskytována zdarma.

Celá delegace se jen nerada loučila s hostiteli a s velkými díky přišlo i pozvání na opětovanou návštěvu do Japonska. Po zbytek týdne se porodní asistentky věnovaly programu na konferenci porodních asistentek, která se letos konala v Praze.

Milena Buschtova
Head of Country Sales Managers
Jablotron,