Informované souhlasy

Seznam informovaných souhlasů oddělení pediatrie

Souhlas pacienta - Lumbální punkce

Souhlas pacienta - Punkce kostní dřeně

Aktualizace 8.10.2014