Informované souhlasy

Seznam informovaných souhlasů oddělení ARO

Celkové anestezie

Epidurální/spinální/anestezie

Regionální anestezie-blok

Porodní epidurální-spinální analgezie

Ambulantní anestezie

Kanylace tepny

Kaudální obstřik

Epidurální katetr - chronická bolest

Aktualizace 8.10.2014