Etická komise

Zveřejňujeme dokumenty etické komise pro klinické hodnocení léčiv.

Etická-lokální komise pro klinické hodnocení léčiv - verze 03 platná od 1. 10.2018

Statut a jednací řád etické komise pro hodnocení léčiv- verze 04 platná od 1. 10. 2018