Urologické oddělení

Ceník platný od 8.2.2016

Služba

Cena včetně DPH

Nadstandardní pokoj jednolůžkový*

450,- Kč/den

Nadstandardní pokoj dvoulůžkový*

350,- Kč/den

* ubytování pacienta na nadstandardním pokoji poskytnuto při hospitalizaci ,která měla léčebný cíl ( nebo cíl chránicí lidské zdraví ) je od DPH osvobozeno. V případě hospitalizace z jiného důvodu bude služba zdaněna  sníženou sazbou daně ( tj. cena pokoje bude navýšená o sníženou sazbu dph dle platné legislativy).

Pronájem telefonního přístroje

+ provolané impulsy (první a poslední den jako 1 den)

20,- Kč /den

Administrativní úkony na žádost pacienta

220,- Kč

Administrativní úkony na žádost pacienta spojené s vyšetřením lékaře

200,- Kč

Ubytování rodinného příslušníka

350,- Kč/den

Strava rodinného příslušníka

250,- Kč/den

Vasektomie na žádost pacienta

7 000,- Kč