Onkologie

Onkologické oddělení  poskytuje ambulantní léčbu (chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie) pro pacienty s častými druhy nádorových onemocnění, případně spolupracuje na léčbě méně častých nádorových onemocnění
s Komplexním onkologickým centrem (KOC) v Liberci.  V naprosté většině případů lze podávat onkologickou léčbu ambulantně na našem stacionáři, pacienty do  KOC  posíláme jen případě, kdy je potřeba podat biologickou terapii nebo náročnou terapii vyžadující hospitalizaci. Radioterapie je poskytována v KOC Liberec po vzájemné konzultaci pro jednotlivé pacienty. Po skončení radioterapie jsou pacienti předáváni zpět do péče našeho onkologického oddělení k další léčbě a dispenzarizaci. Dále oddělení poskytuje konziliární činnost pro další oddělení nemocnice i pro zdravotnická zařízení nemocniční spádové oblasti (s výjimkou dětského lékařství). Ve své činnosti spolupracuje při stanovení diagnóz nádorových onemocnění. Po ukončení onkologické léčby provádíme dlouhodobé sledování pacientů - dispenzarizaci. Pacientům také zajišťujeme léčbu podpůrnou a symptomatickou, často za asistence sester domácí péče, hospicové péče nebo praktického lékaře. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje hospitalizaci, spolupracujeme s jednotlivými odděleními naší nemocnice.
Součástí onkologického oddělení jsou 2 ambulance,  onkologický stacionář a pracoviště lymfodrenáží.  V nemocniční lékárně máme vlastní ředírnu cytostatik.
MUDr Marta Kučerová prim
Primář

MUDr. Marta Kučerová

tel.: 483 345 601
marta.kucerova@nemjbc.cz
Věra Tymichová
Vrchní sestra

Věra Tymichová

tel.: 483 345 601
tymichova@nemjbc.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí
7:00 – 12:30
*13:00 – 15:00
Úterý
7:00 – 12:30
*13:00 – 15:00
Středa
7:00 – 12:30
*13:00 – 15:00
Čtvrtek
7:00 – 12:30
*13:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 12:30
*13:00 – 15:00
* Poznámka
odpolední ordinace pouze pro pozvaná konzilia

Jak se k nám dostanete?

Areál jablonecké nemocnice, pavilon F – Pavilon onkologické ambulance (samostatný vchod nebo od hlavního vchodu jděte po zelené)

Před první návštěvou je nutné se předem telefonicky či osobně objednat na tel. čísle 483 345 601.

Aktualizace dne 14.2. 2020