Hospicová paliativní péče

Hospicovou péči pro naše pacienty zajišťuje organizace Hospicová péče sv. Zdislavy

http://www.hospiczdislavy.cz/ 

Tel.: 605 111 313 (vrchní sestra)