Konzultační hodiny pro příbuzné

Konzultační hodiny pro příbuzné pacientů:

Konzultace primáře či ošetřujícího lékaře, vrchní sestry a sociální pracovnice s příbuznými pacienta se konají buď na žádost příbuzných nebo na žádost sociální pracovnice  v dohodnutém termínu, nejčastěji

Termín konzultace je nutné dohodnout se sociální pracovnicí paní Kulhánkovout tel: 483 345 131.

Obsahem konzultace je

Aktualizace informací (termín konzultačních hodin v Jbc) 13.10.2014
Aktualizace informací dne 25.10.2013