CT - Počítačová tomografie

Zde najdete informace a dokumenty k vyšetření CT :

Informovaný souhlas s podáním iodové kontrastní látky př CT vyšetření
Zde verze v anglickém jazyce

Přípravy k CT vyšetřením