Hospicová paliativní péče

Tuto péči zajišťuje pro nemocnici v Jablonci nad Nisou organizace Hospicová péče sv. Zdislavy.

Hospicová paliativní péče