Vánoční klauniáda

Tisková zpráva ze dne 5.12.2011

Zdravotní klauni potěší dětské pacienty vánoční klauniádou ve středu 7. prosince v 10:00 hodin. Na vánoční klauniádu do Jablonce přijede sestra Pořádná (Marcela Svobodová) a doktorka Amaranta Chytrá (Daniela Weissová). Za dětskými pacienty přijíždí klauni do jablonecké nemocnice 1 x za 14 dnů (24 klauniád/rok).

„Každý region má svůj tým, který se stará o „své“ nemocnice. Celkem působí v celé republice 76 zdravotních klaunů, kteří navštěvují skoro 60 nemocnic po celé republice. Občanské sdružení Zdravotní klauni pořádá letos vánoční klauniády od začátku prosince skoro ve všech nemocnicích, které pravidelně navštěvují,“ doplnila informaci Daniela Melíšková z občanského sdružení Zdravotní klauni.

Šek z Domu vína a zdravotní klauni - akce v nemocnici dne 7.12.2011

http://www.zdravotni-klaun.cz/

SMÍCH JE NEJLEPŠÍ LÉK!