Operační sály

V nemocnice je celkem šest operačních sálů, z toho čtyři jsou umístěné v 1. patře pavilonu B, jeden na oddělení ortopedie a další přímo na gynekologicko porodnickém oddělení. Na sálech pracuje 17 sálových sester, 5 sanitářů a 4 sanitářky.

Informace pro pacienty před operačním výkonem

Rozdělení sálů

Ortopedický sál

Sál č. 1

Sál č. 2 a 3

Sál č. 4

Sekční sál (přímo u porodního sálu)