Grantová řízení roku 2013

Pět došlých žádostí o grant – písemné podání do 31.8.2013.

Vyhlášená grantová pravidla

částka k rozdělení 315.000,- Kč = výnosy z NIF za rok 2012

Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2013

registr. komplet. částka 50% příspěvek druh

Uchazeč

Registrace

Výše žádosti

50%

Příspěvek

Druh

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s.

ano

61.600,-

30.000,-

Chodítka

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

100.128,-

63.000,-

Zvedák

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ano

458.287,-

229.143,- 

210.000,-

Vyšetřovací sestava

Občanské sdružení Svítání Jablonec nad Nisou ano 13.345,-

12.000,-

Hiporehabilitační madla
Domov důchodců Jablonecké Paseky ano 7.992,-   0 Chodítko 
CELKEM       315.000,-