Hospitalizace

Návštěvy na oddělení větších dětí jsou denně 14:30 - 17:00 hodin, v jiný čas dle domluvy individuálně. Na kojeneckém oddělení má maminka nebo tatínek možnost celodenního pobytu se svým dítětem. Návštěvy na nadstandardních pokojích jsou denně 8:00 - 20:00 hodin.

Děti hospitalizované v naší nemocnici potřebují

Potřeby pro doprovod hospitalizovaných dětí