Anesteziologická část

Anesteziologický úsek tvoří 4 centrální operační sály, ortopedický a gynekologický sál. Ambulantní anestezie jsou podávány na chirurgických ambulancích a při endoskopických výkonech. Oddělení také zajišťuje porodní epidurální a spinální analgesii („bezbolestný porod“). Tato služba je na žádost pacientky a je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Anestezie

Anestezie (znecitlivění) spočívá v léčebném postupu umožňujícím provedení chirurgického výkonu v celkovém nebo místním (regionálním) znecitlivění. Existuje mnoho polopravd a lží kolem anestezie a z toho pramenící obavy a strach nemocných. Většinou jsou však tyto obavy přehnané a zbytečné. Volba způsobu anestezie náleží k rozhodnutím anesteziologa a řídí se především stavem nemocného a typem operačního výkonu. Pacient je o anestezii poučen a pokud lze anestezii k výkonu provést obojím způsobem, pak záleží pouze na domluvě anesteziologa s pacientem, kterým druh anestezie bude použit. Každá anestezie má svá rizika. Obecně se zvyšují s věkem pacienta, přidruženými chorobami a velikostí operační výkonu. K jejich minimalizaci slouží standardní postupy a předoperační vyšetření a příprava.

Standardní postupy

Celková anestezie

Při celkové anstezii jsou pacientovi aplikovány do těla léky navozující bezvědomí a vyřazující veškeré čití. Hlavním místem účinku léků je centrální nervový systém. Většina celkových anestezií je vedena kombinací nitrožilních a inhalačních anestetik. Uvedení do celkové anestezie se děje převážně nitrožilním podáním léků, u dětí je pak úvod nejčastěji inhalační (= vdechováním). Celková anestezie je metodou volby u velkých, komplikovaných a dlouho trvajících operačních výkonů, u dětí, u nespolupracujících pacientů, u pacientů odmítajících regionální anestezii a v jiných indikovaných případech.

Regionální anestezie