Den otevřených dveří 2005

Den otevřených dveří, který se konal 14. září 2005, se v naší nemocnici setkal s velkým ohlasem a úspěchem. Na prohlídku přišlo na pět set zájemců. Pozvání přijali také někteří zastupitelé města včetně starosty RNDr. Jiřího Čeřovského, místostarostů Ing. Radovany Loudy a Mgr. Jiřího Rudolfa. Organizačně se na akci podílely studentky Střední zdravotnické školy v Liberci a Česká asociace sester Nemocnice Jablonec nad Nisou.