Gastroskopie

Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku ohebnou sondou, obraz je přenášen optickými vlákny na obrazovku monitoru. Přístroj má tzv. pracovní kanál, který umožňuje pomocí zavedených instrumentarií odběr vzorků tkáně a některé léčebné výkony.

Další možné prováděné výkony během gastroskopie:

Další typy vyšetření

Kolonoskopie