V našem regionu se provádí průzkum mateřského mléka

Tisková zpráva ze dne 20. 07. 2005

Výzva pro prvorodičky

Liberecký kraj byl zařazen jako jedna ze čtyř oblastí v České republice do programu „Biologického monitoringu“, jehož úkolem je získat podklady pro hodnocení zdravotních důsledků vystavení lidského organismu škodlivým látkám z prostředí a ze stravy. Ostatní oblasti, kde se tento monitoring provádí, jsou Praha, Ostrava a Zlín. Letošní sledovanou skupinou jsou kojící ženy po porodu. Sběrem vzorků v Liberci a Jablonci nad Nisou byl pověřen Zdravotní ústav se sídlem v Liberci a do konce letošního roku je třeba odebrat mateřské mléko od sta prvorodiček.

Maminka, která má zájem o zařazení do programu musí být prvorodičkou a ve sledovaném místě bydlet nejméně 1 rok. Pro matku to znamená poskytnout mezi 2. - 8. týdnem po porodu vzorek 50 ml mateřského mléka do speciální lahvičky, kterou předem dostane a pro níž si po odběru přijedou k ní domů pracovnice ze Zdravotního ústavu v Liberci. Pokud maminka souhlasí se zařazením do projektu, sdělí svůj zájem telefonicky na jeden z níže uvedených kontaktů (stačí také poslat SMS). Za maminkou přijede pracovnice, vyplní s ní dotazník a vysvětlí vše potřebné. Po odběru se vzorek mléka analyzuje v akreditované laboratoři na přítomnost obsahu některých látek, které se do lidského organismu dostávají z vnějšího prostředí. Pomocí citlivých metod jsou tyto látky zjištěny již v množství, které bezprostředně ani dlouhodobě neohrožuje zdraví, ale mohou být signálem zvýšené zátěže organismu. Poskytnutím mateřského mléka tak mají prvorodičky možnost pomoci zmapovat situaci v našem regionu, kde bude vyrůstat jejich potomek a tím se podílet na zlepšení životního prostředí. Z Jablonce nad Nisou se k odběru do současné doby přihlásilo již 12 maminek. O projektu jsou maminky) informovány také v jablonecké porodnici.