Hospodářsko - technická správa

ing. Milan Trpišovský MBA
Náměstek HTS

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LL. M.

Tel.: 483 345 738