Spektrum péče

Oddělení pediatrie je určeno pro děti od narození do 19 let, lůžková část je rozdělena na oddělení novorozenecké, kojenecké, oddělení větších dětí a JIP pediatrie.

Součástí pediatrie je i složka ambulantní, která zajišťuje specializovanou péči v oblasti dětské kardiologie a endokrinologie. Ambulance dětské gastroenterologie a nefrologie poskytuje specializovanou péči pro celý Liberecký kraj.

Zveřejněno dne 21.3.2010