Spektrum péče

Přehled úkonů: vyšetření bioptické, peroperační a cytologické mimo gynekologický screening, zasílání materiálu k speciálnímu či dodatečnému vyšetření na specializovná pracoviště v rámci konzultace, nekroptické vyšetření a zdravotní pitvy.

Popis úkonů:

Další podrobnosti v odkazu laboratorní a pitevní provoz.