Chirurgická léčba morbidní obezity

Chirurgické oddělení se chirurgickou léčbou morbidní obezity zabývá od roku 1993.

Proč chirurgická léčba?

Morbidní obezita je významný rizikový faktor mnoha onemocnění (viz níže). U pacientů s vysokým stupněm obezity často selhávají nechirurgické postupy. Až v 90% dojde po malém poklesu hmotnosti opět k přibrání (jo-jo efekt).

Pacienti se obtížně pohybují, časté je onemocnění artrózou nosných kloubů, dušnost i při malé námaze atp. Rovněž strach z okolí, kdy obézní jedinec je spíše objektem posměchu, vyčleňuje tohoto pacienta z běžných aktivit. Typicky jsou rovněž nedostatečné volní vlastnosti pacienta - stravovací návyky, které získal v dětství již obtížně upraví. Obezita je rovněž geneticky podmíněná. Pacient často chodí k více lékařům, internistovi, diabetologovi, ortopedovi, neurologovi, kardiologovi,kde slyší doporučení “ zhubněte!“

Chirurgická léčba morbidní obezity (bariatrická chirurgie) je zatím nejvíce efektivním způsobem v léčbě a profylaxi život ohrožujících komplikací a degenerativních poruch způsobených morbidní obezitou. Chirurgická léčba je indikována vzhledem k neefektivním metodám konzervativní terapie a vysokému riziku neléčené morbidní obezity

Pacient se syndromem spánkové apnoe, hypoventilací při obezitě, chronickým srdečním selháním nebo jiné život ohrožující komplikaci vyžaduje urychlenou léčbu. Operace je plánována po stabilizaci stavu a při adekvátních kardiorespiračních reservách (výhody minimálně invazivní chirurgie).

Komplikující onemocnění s účastí morbidní obezity

Plicní:

Kardialní:

Gastrointestinální + abdominální:

Endokrinologické:

Genitourinálrní, reprodukční:

Muskuloskeletální:

Kožní:

Riziko rakoviny:

Chirurgické metody léčby morbidní obezity:

Všechno operace jsou prováděny laparoskopicky v celkové anestezii.

Na našem pracovišti provádíme několik typů operací. Je tak možné zvolit nejvhodnější typ pro každého pacienta. Záleží na velikosti BMI, přidružených chorobách ,schopnosti pooperační spolupráce atd.

Gastrická bandáž - adjustabilní

Sleeve (rukávovitá, vertikální) resekce žaludku

Gastrický bypass

Předoperační vyšetření:

Bariatrická poradna ZDE

Aktualizace dne 16.3.2010