Výpis z dokumentace

Vydání stejnopisu ze zdravotní dokumentace v rozsahu 1 listu

Vydání této dokumentace je zpoplatněno částkou 100,- Kč a je třeba se předem telefonicky domlouvit s dokumentační sestrou chirurgie na tel.. 483 345 304.
Bez předchozí domluvy není vydání výpisu možné.
V případě potřeby obsáhlejšího výpisu ze zdravotnické dokumentace je potřeba postupovat podle pokynů v následujícím odkazu. Nahlížení do dokumentace, pořizování výpisů či kopií