Testování na COVID-19 od 1.11.2021

 • Do odběrového místa vstupujte pouze se zakrytými dýchacími cestami rouškou nebo respirátorem a dodržujte rozestupy.
 • Testujeme pouze objednané klienty. Provozní dobu průběžně upravujeme podle zájmu veřejnosti - viz termíny v rezervačním systému.

 • Odběrové místo je umístěno v prostorách barevné provozní budovy H02, na kraji areálu při vjezdu z ulice 28. října.

 • Od 1.2.2023 bude odběrové místo přesunuto na ORL ambulanci.

 • S rezervací termínu odběru Vám v případě potřeby pomohou na lince 1221, nebo na městské lince 774 225 529 (Po-Pá 8:00-15:00)

 • Od pondělí 14.11. 2022 se pacienti před plánovanými příjmy netestují

Od 1. 5. 2022 nejsou preventivní testy hrazeny ze zdravotního pojištění. To platí pro PCR i antigenní testy. 

PCR testování

Informace pro klienty s doporučením od praktického lékaře nebo hygienické stanice

Postup testování:
 1. Lékař nebo hygienická stanice musí vystavit žádanku ÚZIS,
 2. klient se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem - bez této žádanky nebude odběr proveden,
 3. klient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů),
 4. klient musí mít v odběrovém místě zakryté dýchací cesty rouškou či respirátorem a musí dodržovat rozestupy,
 5. klient bude mít připravenou kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
 6. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy klientovi.