Informace o oddělení

Gastroenterologické oddělení vzniklo sloučením endoskopických pracovišť interního, chirurgického a dětského oddělení.
V současné podobě je v provozu od května 2003. Naše gastroenterologické pracoviště pracuje v ambulantním provozu, zárověň však máme gastroenterologická lůžka v interním pavilonu pro pacienty vyžadující hospitalizační péči.

Oddělení má akreditaci II.stupně

Pracoviště se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou chorob trávicího traktu. Výrazněji je oddělení zaměřené na léčbu onemocnění slinivky břišní, žlučových cest i zánětu střev. Intenzivně se zde věnujeme rozvoji diagnostiky a léčby jaterních chorob.

Provádíme zde celou řadu jak diagnostických, tak především složitějších terapeutických endoskopických výkonů.

Některá nepříjemnější nebo složitější vyšetření a výkony provádímě s premedikací až analgosedací (injekce/směs injekcí do žíly zajišťující utlumení nepříjemných pocitů, až úplnou ztrátu vnímaní během vyšetření). Úzce spolupracujeme s ARO a pro naše výkony máme vyhrazení i ARO tým.

Před každým vyšetřením či výkonem pacient podepisuje tzv. informovaný souhlas, kde svým podpisem strvrzuje, že je seznámen s charakterem vyšetření či výkonem, jeho průběhem a event. komplikacemi.

Našim cílem je stále rozvíjet moderní oddělení zachycující nové trendy v léčbě chorob trávicího traktu. Svým vybavením, spektrem prováděných výkonů a erudicí lekářů a sester se řadí ke špičkovým pracovištím v ČR.

Úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti podobného zaměření. Snažíme se zabezpečit podmínky pro dobrý pocit pacientů z návštěvy našeho oddělení.