Očkování veřejnosti (COVID-19)

Očkovací centrum funguje v areálu nemocnice v prostorách bývalého ARO, přízemí pavilonu B, vchod cca 30 metrů vlevo od hlavního vchodu. 
Aktualizováno 4.3.2022 (zkrácení doby)

Aktuálně

4.3.2022
Z důvodu snížení zájmu o očkování, je centrum v provozu již pouze 1x za 3 týdny.
 

Očkování dětí 5-11 let

Od druhého lednového týdne začalo v nemocnici očkování dětí ve věku 5-11 let. Tyto děti, pro které jste již registrovali svůj zájem o očkování v Nemocnici Jablonec nad Nisou, byly převedeny do očkovacího místa v naší nemocnici, nemusíte je znovu registrovat. Budou odbavovány postupně v pořadí, jak byly prováděny registrace. Vyčkejte na SMS s PIN2, který vám umožní rezervaci konkrétního termínu.
Pokud jste ještě svůj zájem o očkování dítě neregistrovali a své dítě chcete nechat očkovat, proveďte registraci na adrese https://registrace.mzcr.cz/. Očkování bez registrace a rezervace termínu není možné.

Očkování dětí 12 - 15 let

Od začátku července se spouštilo očkování dětí ve věku od dvanácti let a starší..

 • Děti na očkování musí vždy přijít v doprovodu alespoň jednoho zákoného zástupce. 
 • Dotazník, který je třeba před očkováním vyplnit naleznete zde.
Certifikát o provedené vakcinaci si můžete stáhnout a vytisknout na adrese ocko.uzis.cz. Upozorňujeme, že systém může být někdy přetížen a občas je potřeba opětovné přihlášení.


 • Zaregistrovat se k očkování do Centrálního rezervačního systému můžete zde.
 • Registraci do CRS Vám pomohou vyplnit: 
  • na národní telefonní lince 1221 (Po-Pá 8:00-19:00, So-Ne 9:00-16:30) - upozorňujeme, že tato linka bývá přetížená
  • městská linka 774 225 529 (Po-Pá 8:00-15:00)
 • Před rezervací termínu si prostudujte informace a dotazník zde. Pozor, v některých případech není možné očkování provést.
 • Tyto informace a dotazník si můžete předem sami vytisknout a přinést vyplněné, nebo je obdržíte po příchodu do očkovacího centra a vyplníte je na místě.
 • Prosíme, dodržte datum a hodinu, na které máte rezervován termín očkování.
 • Nezapomeňte si s sebou k očkování vzít občanský průkaz a průkaz pojištěnce (kartičku od pojišťovny).
 • Nejste-li si jisti, zda můžete ze zdravotních důvodů očkování absolvovat, kontaktujte předem svého praktického nebo ošetřujícího lékaře, ten zná Vaši anamnézu nejlépe. 
 • Informace po očkování naleznete zde.
 • Informace pro občany, kteří jsou zaregistrovaní, obdrželi zvací SMS na 1. dávku očkování, ale ze závažných důvodů se k němu nemohou dostavit: Nevyužijete-li tuto SMS během dvou dnů, její platnost končí. Poté Vám tato SMS přijde ještě dvakrát. Nevyužijete-li žádnou z těchto tří SMS, Vaše registrace se automaticky zruší a k očkování se budete muset zaregistrovat znovu.
 • Informace pro občany, kteří se ze závažných zdravotních důvodů potřebují změnit termín očkování 2. dávkou: Volejte linku 1221 nebo vyplňte formulář. Podrobné pokyny zde.
 • Doprava je možná autem (upozorňujeme na velmi omezený počet parkovacích míst), nebo autobusem (linka 103, 104, 106, 114).
 • Aktuální informace budeme zveřejňovat zde, sledujte naše webové stránky.


Nejčastější otázky a odpovědi

1. Jak funguje očkování 3. dávkou v očkovacím centru jablonecké nemocnice?

Očkování 3. (posilující) dávkou v jablonecké nemocnici poskytujeme. Vždy je nutná registrace, bez registrace očkování neposkytujeme. V našem očkovacím centru aplikujeme jako 3. (posilující) dávku výhradně vakcínu Pfizer/Biontech. Kombinace s jinými vakcínami, které byly použity jako první a druhá dávka, je možná a doporučená jak Ministerstvem zdravotnictví ČR, tak odbornou vakcinologickou společností. K aplikaci 3. dávky je nutná registrace. Aplikace bez registrace není v našem očkovacím centru možná.  Podrobné informace naleznete v odkazu zde.

2. Co je Registrace?

Registrací v celostátním systému sdělujete, že máte zájem o očkování a patříte do nějaké kategorie, pro kterou je již očkování k dispozici. Součástí registrace je výběr očkovacího centra. Bez registrace není možná rezervace. Po registraci budete čekat na PIN2.

3. Co je Rezervace?

Rezervace znamená zajištění konkrétního termínu na první (a automaticky i na druhou) dávku očkování ve vybraném očkovacím centru. Rezervaci termínu lze provést až poté, co dostanete PIN2.

4. Mohu se v očkovacím centru zaregistrovat?

Bohužel ne.
 

5. Kde se mohu zaregistrovat?

Registrace je možná pouze přes internet na stránce: https://registrace.mzcr.cz/
 

6. Kdo mi pomůže s registrací, když to sám neumím?

Národní linka 1221 (Po-Pá 8:00-19:00, So-Ne 9:00-16:30)

7. Zaregistroval jsem se a dosud mi nepřišel  žádný termín.

Po registraci nepřichází termín, pouze SMS a mailové potvrzení registrace. Ve chvíli, kdy se v rezervačním systému uvolní termíny, přijde Vám SMS zpráva s PIN2, svým rodným číslem a tímto PIN2 se přihlásíte do rezervačního systému na adrese https://reservatic.com/ockovani  a termín na první dávku si sami vyberete. Termín druhé dávky pak systém přiděluje automaticky po nastaveném počtu dnů. Po rezervaci vám oba termíny přijdou potvrzené SMS zprávou i mailem, pokud jste jej při rezervaci uvedli. PIN2 je zasílán centrálně a prioritu mají lidé vyššího věku.

8. Jsem zaregistrovaný u svého lékaře a ještě nejsem naočkovaný a známý, stejně starý je už naočkovaný v centru. Proč?

V centru může očkování postupovat rychleji. Má k dispozici více vakcín.
 

9. Mohu se přeregistrovat na jiné očkovací místo?

Ano. Na stránce https://crs.uzis.cz/ vyberete Stav vaší registrace, zadáte číslo pojištěnce a telefonní číslo, na toto telefonní číslo vám přijde PIN ke změně registrace – zde si můžete změnit preferované očkovací místo za podmínky, že ještě nemáte rezervované termíny na samotné očkování.
 

10. Když přijdu do očkovacího centra a počkám si, jestli nezbyde očkovací látka, naočkují mne?

Bohužel nikoliv. Vakcíny jsou přesně na počet klientů s rezervací.

11. Jak mám postupovat, pokud se nemohu dostavit na 1. dávku očkování?

V mailu, kterým Vám byla potvrzena rezervace obou termínů, máte odkaz na Zrušení rezervace. Prosíme, na tomto odkazu svou rezervaci zrušte, termín se uvolní pro dalšího klienta. Vy se automaticky vrátíte mezi registrované klienty a budete čekat na nový PIN2 s výzvou k rezervaci termínu. Vyberete si nový termín.
 

12. Jak mám postupovat, pokud se nemohu dostavit na 2. dávku očkování?

Pokud ze závažných důvodů (např. nařízená karanténa, onemocnění Covid-19 nebo jiné onemocnění) potřebujete změnit termín očkování druhou dávkou, volejte na linku 1221,  nebo vyplňte elektronický formulář podle pokynů zde.
Následně Vám bude přidělen termín nový.

13. Mám 1. termín očkování, ale onemocněl jsem COVIDem. Co mám dělat?

V tomto případě je nutné termín posunout po konci karantény. Poté již nevyžadujeme negativní test. Dále postupujte dle bodu č. 11.
 

14. Po prvním očkování jsem onemocněl COVIDem. Mohu jít na 2. očkování v daném termínu? Nebo se termín posouvá? A jak tedy termín zrušit?

V tomto případě je nutné termín posunout po konci karantény. Poté již nevyžadujeme negativní test. Nevolejte na linku 1221. Vyplňte elektronický formulář podle pokynů zde.
 

15. Jsem v karanténě a nemohu se dostavit na 1. eventuálně 2. termín očkování. Jak postupovat?

Viz otázky č. 11 a 12
 

16. Jak se dozvím, jakou vakcínou budu očkován?

Konkrétní očkovací látku přiděluje rezervační systém centrálně. V očkovacím centru není výběr možný, téměř ve všech případech aplikujeme vakcínu firmy  Pfizer/BioNTech.
 

17. Mohu být očkován i přes některé zdravotní obtíže?

Obecně platí, že zdravotní obtíže, při které není možné očkování podat, jsou uvedeny v dotazníku. V ostatních případech není nutné očkování odkládat. Nejste-li si jisti, je nutné váš zdravotní stav předem projednat se svým praktickým nebo ošetřujícím lékařem - specialistou.

18. Je očkovací centrum přizpůsobeno lidem se zhoršenou pohyblivostí?

Ano. Přístup do centra i pohyb v něm jsou bezbariérové.

19. Mohou mít s sebou doprovod?

Ano, doprovod je možný

20. Jsou v centru k dispozici vozíky pro invalidy?

Ano. Pojízdné sedačky vám v centru rádi zapůjčíme.

21. Jsou v očkovacím centru toalety?

Ano. Toalety pro veřejnost jsou v centru k dispozici.

22. Očkování těhotných a kojících žen

Těhotným ženám do 12. týdne se očkování nedoporučuje. Je možné pouze ve výjimečných případech a s písemným doporučením ošetřujícího lékaře.

Těhotným ženám od 13. týdne výše a kojícím ženám se naopak očkování obecně doporučuje. Nicméně přesto je vhodné konzultovat očkování se svým praktickým nebo ošetřujícím lékařem. Písemné doporučení k očkování však není nutné.

V případě, že máte jiné otázky, volejte linku 1221 nebo pište na ocm@nemjbc.cz.Průvodce očkováním

1269309[1269309][][500][302][true][video][mp4]