O nemocnici

Vážení spoluobčané,

přejeme si, aby webové stránky přinášely aktuální informace o jablonecké nemocnici našim pacientům i široké veřejnosti. Snažíme se dlouhodobě naplňovat naši strategii: spokojený pacient, spokojený zaměstnanec, vysoká odborná úroveň a ekonomická stabilita. Na tom pracují týmy zkušených zaměstnanců, kteří jsou největším bohatstvím nemocnice. Jsme si dobře vědomi, že součástí naší práce není jen její odborná úroveň, ale i vstřícný přístup k pacientům a jejich dostatečná informovanost. Zřizovatelem nemocnice je statutární město Jablonec nad Nisou. V současné době má nemocnice 310 akutních lůžek a 67 lůžek následné péče. O pacienty se stará 148 lékařů a farmaceutů, 430 nelékařských zdravotních pracovníků bez odborného dohledu a 134 pod lékařským dohledem. Pracuje zde 84 dělníků a 54 technicko-hospodářských pracovníků. V roce 2019 u nás bylo hospitalizováno 17 561 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou na akutním lůžku 4,6 dne. Provedli jsme 6 603 operačních výkonů, uskutečnilo se u nás 1 547 porodů a narodilo se 1 552 dětí. Vedle 16 lékařských oddělení má nemocnice 3 odbory a 5 oddělení hospodářsko-technické správy, jejichž zaměstnanci se starají o chod nemocnice. Dále nemocnice provozuje vlastní lékárnu. Součástí organizace je referát managementu kvality. Na pediatrickém oddělení působí základní a mateřská škola. V roce 2020 plánujeme zprovoznit nový Pavilon intenzivní medicíny.

MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.


Nemocnice má čtyři hlavní cíle:

Přáním všech zaměstnanců je, aby naši pacienti byli spokojeni s poskytovanou péčí, s přístupem lékařů, sester i ostatního personálu a samozřejmě i s prostředím v naší nemocnici.