Vyplácení důchodů

Na základě zákona 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení dochází ke změně výplaty důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

Od 1. 6. 2020 může pacient, který pobírá důchod, zažádat o dosílku důchodu na pokladnu nemocnice, pouze pokud pobyt v nemocnici trvá déle než jeden měsíc, nebo se takováto minimální délka pobytu předpokládá.

Zveřejněno dne 12.6.2020