Sociální lůžka v nemocnici

Na základě §52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče byly v nemocnici Jablonec nad Nisou zavedeny sociální lůžka v počtu 5 .

Cílovou skupinu uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení než je klientovi :

Služby sociálních lůžek nejsou vhodné podle §36 vyhl. č.505/2006 Sb., v případě:

Nabídka služeb dle §52, odst.2 zákona č.108/2006 Sb.
Zajišťujeme:

O klienty pečuje tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovník, zdravotně-sociální pracovnice

Péče je poskytována 24 hodin denně.

V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Úhrada a způsob placení

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy, platby jsou realizovány podle podmínek smlouvy.

Co dělat při zájmu o službu sociálních lůžek?

Vhodné klienty navrhuje primář oddělení CEDR.

Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je potřeba::

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí zdravotně - sociální pracovník nemocnice.
Kontakt ZDE