Grantová řízení roku 2007

Došlé žádosti o grant - písemné podání do 31.8.2007

Vyhlášená grantová pravidla

částka k rozdělení 275.923,- Kč = výnosy z NIF za rok 2006

Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2007

Uchazeč

registrace

příspěvek

50%

příspěvek

druh

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

228.400,-

69.600,-

Invalidní vozíky

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ano

830.000,-

415.000

206.323,-

5 ks. lůžek pro ARO

Celkem

275.923,-

Celkem přihlášeno o příspěvek z výnosu NIF za rok 2006: 2 uchazeči

Správní rada hlasováním jednomyslně rozhodla o následném pořadí rozdělení výše výnosů z NIF za rok 2006 (275.923,- Kč) za podmínek účelu cíle nadace: finanční prostředky na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a pomůcek při poskytování péče o nemocné a zdravotně postižené v okrese Jablonec nad Nisou:

  1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR příspěvek v celkové částce: 69.600,- Kč
  2. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvek v celkové částce:206.323,- Kč