Adventní koncert se opět vydařil

Jubilejní desátý ročník adventního koncertu sólistů Národního divadla se konal ve čtvrtek 12. prosince. Doslova do posledního místa zaplnili návštěvníci z řad pacientů, zaměstnanců i veřejnosti nemocniční kapli. V hodinovém bohatém programu zazpívali sólistky Národního divadla v Praze Stanislava Jirků a Marie Fajtová skladby A. Dvořáka, B. Martinů, J. Offenbacha, G. Verdiho, G. F. Händela, A. Vivaldiho, A. Michny z Otradovic. Nechyběla ani již tradiční árie "Carmen" od G. Bizeta v podání rodačky z Jablonce n. N. Stanislavy Jirků. Vánoční atmosféru naladily dvě verze "Ave Maria" a závěrečná „Panis Angelicus“. Na klavír doprovázela Jana Holmanová.