Zápis ze sněmu ČAS v Brně 2017

Sněm předsedů a předsedkyň ČAS se konal dne 7. – 8. 4. 2017 v Brně. Níže najdete shrnuhující zápis se základními body, které zde byly projednávány.

Zápis ze Sněmu ČAS Brno 04 2017