Projekt EU – Návazná péče

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. byly schváleny dva projekty spolufinancované z prostředků EU.


IROP CZ RO B C RGB

Názvy projektů:

Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001223

Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001207

Základní popis:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dne 1. a 2. června 2016 podala dvě žádosti v rámci operačního programu:  Integrovaný regionální operační program (IROP), prioritní osa 06.02  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatelstvo regionů, 31. výzvy – Zvýšení kvality návazné péče - SC.

Hlavní aktivitou předložených projektů je pořízení a modernizace přístrojového vybavení a technologií, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách dle Koncepce Návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR. Oba projekty se zaměřují na obnovu přístrojů sloužících pro diagnostické a zobrazovací metody a pro podporu intenzivní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče.

Realizace těchto projektů zajistí nutnou obnovu přístrojů i další techniky v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Cílem projektů je výrazně zvýšit kvalitu péče poskytované pacientům tak, aby odpovídala srovnatelným nemocnicím v rámci České republiky. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I. činí 98 090 589,50 Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie by měla pokrýt 85% způsobilých realizovaných výdajů. Celkový objem způsobilých výdajů za projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. činí 53 108 750,58 Kč. Spoluúčast financování ze strany Evropské unie by měla pokrýt 85% způsobilých realizovaných výdajů.

Oba projekty byly v listopadu 2016 schváleny řídícím orgánem IROP a v současné době probíhá realizace obou projektů. Oba projekty - Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče I. a Nemocnice Jablonec nad Nisou - návazná péče II. jsou spolufinancované Evropskou unií.

Oba projekty budou ukončeny do konce roku 2018.

Návazná péče I.

Prostředky v rámci projektu EU Návazná péče I. byly využity na modernizaci přístrojů pro diagnostické a zobrazovací metody (magnetická rezonance, skiaskopický přístroj s C ramenem, skiaskopicko-skiagrafický přístroj), na pořízení moderní zdravotnické přístrojové techniky především pro oddělení JIP a ARO (plicní ventilátory, lůžkové monitory a telemetrie pro měření vitálních funkcí, polohovatelná lůžka pro intenzivní péči) a také pro operační sály a centrální sterilizaci (operační stoly, anesteziologické přístroje, sterilizátory).

Přístroje z první části projektu Návazná péče I. jsou nakoupeny, na jednotlivých odděleních instalovány a dotace vyúčtována i proplacena.

Návazná péče II.

V rámci projektu EU Návazná péče II. se modernizovaly přístroje pro diagnostické a zobrazovací metody, pro podporu intenzivní medicíny, anesteziologicko - resuscitační a operační péči. Nemocnice díky dotaci obnovila flexibilní endoskopy a endosonografické přístroje pro gastroenterologické oddělení, pořídila nové laparoskopické věže, dialyzační přístroj, EKG, defibrilátory, či elektrická lůžka pro intenzivní medicínu a další. Infuzní pumpy a lineární dávkovače doplnily či nahradily stávající techniku na oddělení ARO, chirurgii i interně. Finanční prostředky byly také využity na pořízení devíti moderních ultrazvukových přístrojů pro rychlou neinvazivní diagnostiku.Na patologii byl za nový nahrazen přístroj kryostat, který slouží k rychlému zhotovení preparátu  k mikroskopickému vyšetření pomocí rychlého zmrazení tkáně, tzv. zmrazené řezy a používá se pro účely rychlé diagnostiky. 

Aktuální stav projektu:

Přístroje z druhé části části projektu Návazná péče II. jsou nakoupeny, na jednotlivých odděleních instalovány a dotace vyúčtována i proplacena. 

Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2018

Aktualizace dne 20. 03. 2019