Inkontinence

Tisková zpráva ze dne 24.1.2007

NOVÁ METODA - Minimálně invazivní technika řešení inkontinence

Četnost výskytu obtíží nechtěného úniku moče u žen rok od roku stoupá. Ve věku nad 60 let věku trpí těmito obtížemi 38,1% žen. Jinak dle jiné definice a dostupných statistik z vyspělých zemí se přibližně každá druhá žena setká s výše uvedenými obtížemi. Ve všeobecné statistice se uvádí že přibližně 10% mladých žen trpí uniku moče při smíchu.

Napsali o nás: Inkontinence Deník Jablonecka, Inkontinence Mladá fronta

O inkontinenci

Dle klasifikace úniku moče posuzujeme stupeň závažnosti postižení, přitom jen třetina postižených žen se odhodlá se svými obtížemi svěřit svému lékaři. Často své obtíže řeší používáním inkontinenčních pomůcek (různých typů plen a vložek). Ve srovnání se zeměmi tzv. třetího světa se tento typ onemocnění více vyskytuje ve vyspělých zemích. Inkontinence, tedy stav nedobrovolného uniku moče, představuje medicínsko-psychologický a sociálně - hygienický problém.

Světová mezinárodní společnost pro inkontinenci stanovuje tyto typy :

  1. extrauretrální (vrozené anomálie, píštěle)
  2. uretrální (urgentní, reflexní, přetlaková, stresová )

Stanovení diagnózy

Pro stanovení správného diagnostického postupu je třeba provést základní jednoduchá ambulantní vyšetření, která umožní stanovení vlastní příčiny a zařazení do jednotlivých typů.

Po vyšetřeních se stanovuje vlastní terapeutický postup.

Léčba inkontinence

Léčebný postup můžeme rozdělit na konzervativní (tedy medikamentozní) nebo chirurgický.. S rozvojem minimálně invazivní techniky již není nutné, aby pacientky postupovaly složitý chirurgický zákrok s dlouhodobým pobytem v nemocnici vždy provázeným poměrně dlouhým návratem do předoperační aktivity. Dosud bylo na světě provedeno více jak milion operací pomocí pásky TVT, TOT techniky.

TVT secur

Nyní dochází k dalšímu významnému pokroku - zavedení systému TVT secur. Tato technika je ještě méně invazivní, vyhýbá se problematickým prostorům a orgánům. Vyhýbá se problematickým prostorům a orgánům, při zavedení jsou prováděny menší řezy a zákrok lze provádět také v lokálním znecitlivění. TVT secur má uvolňovací drátek a tento mechanizmus uvolňuje pásku ze zavaděčů. Proto není zapotřebí implantát vpichovat přes kůži. Nezanedbatelnou výhodou při použití tohoto implantátu je prakticky vymizení pooperační bolesti a velmi rychlý návrat do předoperační aktivity. TVT secur je stabilní a bezpečný a materiál, ze kterého je vyroben, je používán v různých implantátech již téměř 50 let.

Jak v nemocnici Jablonec n. N.