Setkání České gastroenterologické společnosti

Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2016

Ve dnech 9. – 10. 6. 2016 se v hotelu Ještěd na pracovním jednání sešli zástupci výboru České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP). Cílem setkání bylo informovat členskou základnu Libereckého kraje o činnostech výboru ČGS a diskutovat problémy oboru gastroenterologie v Libereckém regionu.
U této příležitosti se konala také tisková konference, zde tisková zpráva Tisková zpráva ČGS