Testování HIV v nemocnici

Bezplatné testování HIV se koná každoročně v rámci Evropského testovacího týdne HIV