Grantová řízení roku 2014


Pět došlých žádostí o grant – písemné podání do 31.8.2014.

Vyhlášená grantová pravidla

částka k rozdělení 350.000,- Kč = výnosy z NIF za rok 2013

Vyhodnocení uchazečů řízení do 30.9.2014

Uchazeč

Registrace

Výše žádosti

50%

Příspěvek

Druh

Centrum pro zdravotně postižené LK, o.s.

ano

29.840,-


20.100,-

Zdravotní pomůcky

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

ano

47.760,-


29.900,-

Pojízdná vážící židle

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

ano

2.238.500,-

1.119.250,- 

276.475,-

Sonoendoskop pro gastro

RODINA 24 Jablonec nad Nisou
ano 47.050,- 23.525,-

23.525,-

Zdravotní pomůcky
Světlo z hor, o.p.s.
ano 86.000,- 43.000,-
0 Zrušena činnost- likvidace o.p.s.
CELKEM       350.000,-