Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou

Zde najdete informace k projektu EU na pořízení polohovatelných lůžek a pacientských stolků v jablonecké nemocnici. Níže odkaz na fotogalerii.

Název projektu:

Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou

Registrační číslo projektu:

CZ.1.13/2.2.00/39.01358

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro poskytování zdravotní péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Projekt umožní zlepšit kvalitu hospitalizační péče pro pacienty, zvýšit jejich pohodlí a bezpečnost. Modernizace vybavení Nemocnice Jablonec nad Nisou jde ruku v ruce s potřebou udržení kvalitní zdravotní péče o pacienty dle stávajících standardů EU.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks moderních elektricky polohovatelných nemocničních lůžek s bezpečným ovládáním a zároveň pořízení 150 ks výškově nastavitelných pacientských stolků ke každému lůžku. Tato lůžka nahradí stávající nevyhovující mechanická lůžka. Jedná se o výrazné zlepšení kvality služeb pro pacienty a zdravotní personál, který nelze srovnat se stávajícím vybavením.

Projekt byl podpořen ze zdrojů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod 2007 – 2013, prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst.

Realizace projektu probíhá v období leden 2015 – červenec 2015.  Maximální výše dotace činí 6 750 014,25 Kč.

Lůžka a stolky byly do nemocnice pořízeny v červenci 2015. Umístěny jsou na odděleních: chirurgie, interny, centra doléčování a rehabilitace v Jablonci i Tanvaldu.

Související odkaz: www.rada.severovychod.cz

rop nuts rgb eu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb