Volba prezidenta v nemocnici

Volba prezidenta se koná  13.-14.1.2023 a pokud v I. kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, bude 27.-28.1. 2023 druhé kolo volby. Volba v nemocnici proběhne v sobotu 14.1. 2023 během dopoledne, případně pak 28. 1. 2023. 

V nemocnici je možné volit:

  • na voličský průkaz, který si musí s volič sám zajistit (písemná žádost s úředně ověřeným podpisem musí být obecnímu úřadu, kde má volič trvalý pobyt doručena 6.1.2023 (resp. 20.1.2023 pro II. kolo), osobně je možno žádat do 16 hod. dne 11.1.2023 (resp. 25.1.2023 pro II. kolo). - Tuto variantu doporučujeme. 

  • na základě zápisu do zvláštního seznamu

 

Do zvláštního seznamu může být zapsán pouze volič (tj. státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let) a je přihlášen k trvalému pobytu na území ČR. Pro II. kolo volby platí, že do zvláštního seznamu může být zapsán i ten, který alespoň ve druhý den II. kola volby dosáhl 18 let).


Vytvořeno 21.12.2022 13:14:12 | přečteno 742x | jana.valkova
load