Informace o sociálních službách v nemocnici

Sociální služba ve zdravotnickém zařízení je nedílnou součástí léčebně preventivní péče o pacienta. Posláním je poskytovat pomoc nemocným a jejich rodinným příslušníkům při řešení složitých sociálních situací, kdy tito nemocní nejsou schopni sami řešit svoji situaci. Sociální pomoc je poskytována aktivním vyhledáváním, ale i těm, kteří o pomoc sami požádají prostřednictvím ošetřujícího lékaře oddělení, kde jsou hospitalizováni.

Sociální pracovník se zaměřuje hlavně na:

 • péči o pacienty, kteří jsou hospitalizováni na lůžkových odděleních
 • pacienty na sociálních lůžkách

Sociální pracovník nemocnice

 • vyhodnocení potřeb pacientů během hospitalizace, zjištění souvislého poskytování služeb
 • spolupráce se zdravotníky, s rodinou, obvodními lékaři, sociálními pracovníky obecních úřadů, ústavy sociální péče, agenturami domácí péče, charitativními organizacemi, azylovými domy, policií, soudy a dalšími orgány a institucemi dle potřeb nemocného
 • poradenská činnost pacientům a jejich rodinným příslušníkům, osamělým atd.

Služby, které jsou pro pacienty nejčastěji zajišťovány:

 1. informace k zavedení pečovatelské služby při propuštění
 2. informace k zavedení asistenční služby, osobní asistence
 3. informace k žádosti do DD v regionu
 4. informace k sepsání smlouvy na sociální lůžko a vedení jeho evidence
 5. zvláštní příjemce důchodu
 6. informace k převedení plateb do nemocnice
 7. informace k ubytování pro bezdomovce
 8. informace k zavedení domácí péče po propuštění z nemocničního ošetřování
 9. vyřizování žádostí na úřadech
 10. zajištění platného dokladu totožnosti
 11. další služby dle požadavků nemocných

Sociální lůžka

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., oddělení CEDR 2 v Tanvaldu má k dispozici 5 sociálních lůžek.

Pro koho jsou určena

Pobytová služba je určena osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zabezpečena pomoc blízkou nebo jinou osobou nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb a nebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociální péče

Služba obsahuje základní činnosti:

  • ubytování
  • stravování
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutická činnost
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podmínkou je přiznaný příspěvek na péči ve 3. a 4. stupni závislosti.

Platby za stravu a ubytování jsou individuální na podkladě smlouvy (pacientovi zůstává 15% z příjmu) dle platné zákonné normy

455,-Kč/den.


Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí zdravotně - sociální pracovník nemocnice.

Kontakty ZDE


Sponzoři

LK Logotype PANTONE Cool Gray 11 U, obrázek se otevře v novém oknělogoMPSV m, obrázek se otevře v novém okně

Aktualizace dne 12.10.2022

  Vytvořeno 28.2.2008 14:16:15 - aktualizováno 2.11.2012 12:07:55 | přečteno 878x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
  load