Nahlížení do dokumentace, pořizování výpisů či kopií

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů či kopií včetně ceníku. Postup je zpracován v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném a účinném znění.

Kdo může podat žádost?  Pouze oprávněná osoba, tedy:

  • pacient nebo jeho zákonný zástupce,
  • osoby určené pacientem nebo jeho zákonným zástupcem dle informovaného souhlasu,
  • pěstoun nebo jiná pečující osoba,
  • osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud je pacient v informovaném souhlasu prokazatelně nevyloučil.

Komu podat žádost:

  • Žádost přijímá pověřený pracovník oddělení zdravotních pojišťoven Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Kontakt: telefon: 483 345 454 nebo 483 345 481, e-mail: odd.zdrpoj@nemjbc.cz nebo nemjbc@nemjbc.cz

  • Pracovník oddělení zdravotních pojišťoven se s žadatelem dohodne na konkrétní realizaci jeho požadavku

V následujících dokumentech najdete podrobnější informace:

ikona souboruSM 25 Příloha č 6 Pokyny pro veřejnost


Aktualizace 06.10. 2020


Vytvořeno 15.10.2020 7:24:30 | přečteno 1306x | jana.valkova
load