Jak vyjádřit svoji spokojenost

Součástí léčby je nejen vysoká odborná úroveň lékařského a ošetřovatelského týmu, ale nepochybně i citlivý přístup všech zaměstnanců nemocnice k vám pacientům – našim klientům. Proto máme zájem o získání zpětné vazby, jak kladné, tak i záporné. Všemi připomínkami se zabýváme, pečlivě je vyhodnocujeme a snažíme se odstranit jejich příčinu. Za vaše názory předem děkujeme. Jsme rádi, že přispíváte k rozvoji nemocnice.

Výzkum spokojenosti pacientů

Svůj názor můžete sdělit prostřednictvím dotazníků na lůžkových odděleních nebo v čekárnách, také zde ke stažení ikona souboruDotazník spokojenosti pro hospitalizované pacienty a ikona souboruDotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty. Vyplněný dotazník anonymně odevzdejte do určených schránek, které najdete na jednotlivých odděleních, v čekárnách nebo u hlavního vchodu naproti informacím. 

Při své hospitalizaci se můžete setkat také s hloubkovým šetřením spokojenosti pacientů, které provádíme v několika kritériích 1 x ročně.

Elektronický formulář pro hodnocení spokojenosti s ambulantními službami

  • Spokojenost s ambulantní péčí můžete vyjádřit také prostřednictvím elektronického formuláře ZDE

Výsledky všech šetření slouží ke zkvalitňování našich služeb. Za vaše názory a podněty děkujeme.

Písemná vyjádření (pochvaly, stížnosti)

Písemnou stížnost nebo pochvalu lze doručit na korespondenční adresu NJnN poštou, elektronicky kdykoliv na mail nemjbc@nemjbc.cz , nebo osobně do sekretariátu ředitele mezi 8:00 – 15:00 hodinou v pracovní dny. Další možností je písemné podání na informacích NJnN, a to nepřetržitě. Toto podání předá pracovník informací na podatelnu do pošty ředitele nemocnice.

Dopis lze podat oficiálně také přes podatelnu nemocnice vedle kaple či poslat přes datovou schránku tzgk6j2 Otevírací doba podatelny ZDE

Ředitelství
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad Nisou

Další informace

Stížnost musí být vyřízena ve lhůtě 30-ti dnů od jejího doručení do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Tato lhůta může být překročena jen výjimečně, a to ze závažných důvodů. O překročení lhůty informuje odpovědná osoba stěžovatele písemně včetně zdůvodnění.

Proti výsledku šetření stížnosti se lze odvolat: zřizovatel – statutární město Jablonec nad Nisou, Krajský úřad Liberec, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká lékařská komora.

Stěžovatel má právo nahlížet do svého stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. Odpovědná osoba zajistí naplnění tohoto práva.

Aktualizováno dne 06. 10. 2020


Vytvořeno 15.10.2020 7:24:29 | přečteno 1309x | jana.valkova
load