Práva a povinnosti pacientů


Pravidla pro přítomnost asistenčních psů

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem (vodící, nebo asistenční) u sebe ve zdravotnickém zařízení, za podmínky, že nejsou porušována práva ostatních pacientů. Zde jsou uvedena pravidla.

15.10.2020 7:24:28 | přečteno 405x | jana.valkova | Celý článek
 

Jak vyjádřit svoji spokojenost

Součástí léčby je nejen vysoká odborná úroveň lékařského a ošetřovatelského týmu, ale nepochybně i citlivý přístup všech zaměstnanců nemocnice k vám pacientům – našim klientům. Proto máme zájem o získání zpětné vazby, jak kladné, tak i záporné. Všemi připomínkami se zabýváme, pečlivě je vyhodnocujeme a snažíme se odstranit jejich příčinu. Za vaše názory předem děkujeme. Jsme rádi, že přispíváte k rozvoji nemocnice.

15.10.2020 7:24:29 | přečteno 1582x | jana.valkova | Celý článek
 

Práva a povinnosti pacientů

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) má pacient následující práva a povinnosti. Ve výjimečných případech mohou být níže uvedená práva vyloučena nebo omezena, přičemž takové výjimky stanoví zákon o zdravotních službách, případně další obecně závazné právní předpisy. Konkrétní naplnění práv a povinností může upravovat interní postup nemocnice.

15.10.2020 7:24:30 | přečteno 10056x | jana.valkova | Celý článek
 

Nahlížení do dokumentace, pořizování výpisů či kopií

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů či kopií včetně ceníku. Postup je zpracován v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném a účinném znění.

15.10.2020 7:24:30 | přečteno 1622x | jana.valkova | Celý článek
 

Charta práv a svobod starších občanů

15.10.2020 7:24:31 | přečteno 409x | jana.valkova | Celý článek
 

Charta práv dětí v nemocnici

15.10.2020 7:24:31 | přečteno 456x | jana.valkova | Celý článek
 

Desatero návštěvníka

15.10.2020 7:24:32 | přečteno 523x | jana.valkova | Celý článek
 
Vytvořeno 15.10.2020 7:24:24 | přečteno 3425x | jana.valkova
load