Návštěvní hodiny

Po-pá: 14:30-17:00
So-ne: 14:00-18:00


Mimo návštěvní hodiny lze využít vestibulu a dalších prostor nemocnice mimo lůžková oddělení

Pravidla a pokyny

Testování na COVID-19 od 1.11.2021

 • Testujeme pouze objednané klienty.

 • Odběrové místo je umístěno v prostorách barevné provozní budovy H02, na kraji areálu při vjezdu z ulice 28. října.

 • S rezervací termínu odběru Vám v případě potřeby pomohou na lince 1221, nebo na městské lince 774 225 529 (Po-Pá 8:00-15:00)

PCR testování

Informace pro klienty s doporučením od praktického lékaře nebo hygienické stanice (test ZDARMA)

Postup testování:
 1. Lékař nebo hygienická stanice musí vystavit žádanku ÚZIS,
 2. klient se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test Covid-19 – žádanka vydaná KHS nebo praktickým lékařem,
 3. klient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů),
 4. klient bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.),
 5. klient bude mít připravenou kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
 6. výsledek testování bude zaslán písemně žadateli (lékař, KHS) a formou SMS zprávy klientovi.

Informace pro klienty před dovršením 18 let, očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny proti COVID-19 nebo kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkováni (test ZDARMA)

Postup testování:
 1. Klient se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test Covid-19 pro veřejnost 2x za kalendářní měsíc,
 2. klient se na odběrové místo dostaví ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění pacientů),
 3. klienti, kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkováni, předloží v odběrovém místě potvrzení od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty, které mají zároveň tímto lékařem uvedené i v ISIN (bez tohoto není možné odběr bezplatně provézt),
 4. klient bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.),
 5. klient bude mít připravenou kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
 6. výsledek testování bude zaslán formou SMS zprávy klientovi.

Informace pro samoplátce

Postup testování:
 1. Klient vyžaduje test pro vlastní potřebu a nemá nárok na test zdarma (na test zdarma mají nárok pouze klienti do 18 let, očkování alespoň jednou dávkou vakcíny proti COVID-19 nebo kteří nemohou být ze zdravotních důvodů očkování)
 2. klient se zaregistruje v objednávkovém systému v sekci PCR test COVID-19 pro samoplátce,
 3. při rezervaci bude klient vyzván k úhradě částky za test, která od 1.11.2021 činí 814 Kč,
 4. platba za odběr bude probíhat on-line (platebním převodem, nebo platební kartou); platba na v nemocnici není možná!
 5. Čas vyhrazený na provedení platby je 30 min:
  • v případě, že v tomto časovém limitu nedojde k potvrzení platby, rezervace je zrušena, odběr nebude proveden,
  • v případě, že v tomto časovém limitu dojde k potvrzení platby, na základě údajů uvedených v on-line formuláři bude na e-mail klienta zaslaný doklad o zaplacení.
 6. Klient /samoplátce se dostaví přímo před odběrové místo ve stanovený termín a čas (prosíme o přesné dodržování stanoveného času tak, aby nedocházelo k hromadění klientů),
 7. klient bude na místě dbát platných epidemiologických nařízení (rouška, rozestupy, atd.),
 8. klient bude mít připravenou kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti,
 9. stornování rezervace je možné pouze odkazem na konci rezervačního mailu, jiným způsobem nelze rezervaci stornovat. Stornování rezervace je možné maximálně 6 hodin před plánovaným odběrem,
 10. v případě stornování termínu odběru pro samoplátce je účtován poplatek ve výši 200 Kč – tento poplatek bude stržen z uhrazené částky za testování.
   Žádosti o vrácení platby za stornovanou rezervaci zasílejte nejpozději do sedmi kalendářních dnů na adresu:
  fakturace@nemjbc.cz (tato adresa neslouží pro stornování rezervace). Do mailu musíte uvést vaše příjmení a jméno a telefonní číslo, na kterém vás může účtárna kontaktovat. Dále musíte uvést číslo účtu, na který má být platba vrácena. Podmínkou vrácení peněz je ale zrušení (storno) rezervace, pokud rezervaci nezrušíte, nebude částka vrácena,
 11. Není možné přesunout samoplátce z objednaného termínu na jiný termín (nutné zrušit rezervaci a objednat nový termín).
 12. Není možné přijít na jiný než objednaný termín.Vytvořeno 27.10.2021 13:49:42 | přečteno 28871x | jana.valkova
load