Informované souhlasy

Seznam informovaných souhlasů oddělení urologie

FRENULOPLASTIKA

CIRCUMCIZE

ODBĚR BIOPSIE Z KŮŽE Z GENITÁLU

VAZEKTOMIE

RADIKÁLNÍ ORCHIEKTOMIE

BILATERÁLNÍ ORCHIEKTOMIE

HYDROCELEKTOMIE

SPERMATOCELEKTOMIE

EPIDIDYMEKTOMIE

REVIZE SKROTA PŘI TOZRI VARLETE

KOREKCE PENISU

IMPLANTACE TESTIKULÁRNÍ PROTÉZY

IMPLANTACE PENILNÍ PROTÉZY

PRIAPISMUS

BULBOPROSTATOANASTOMÓZA

UREKREKTOMIE

PERINEÁLNÍ URETROTOMIE

GLANDEKTOMIE

PARCIÁLNÍ AMPUTACE PENISU

TOTÁLNÍ AMPUTACE PENISU

INGUINÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE

EMASKULINIZACE

PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE

TRANSVESIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

CYSTOLITOTOMIE

DIVERTIKULEKTOMIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

PROSTÁ CYSTEKTOMIE

RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE

TOT

CYSTOSKOPIE ZA HOSPITALIZACE

OUT

CYSTOLITOTRYPSE

TUR PROSTATY

TUR TUMORU

ASCENDENTNÍ PYELOGRAFIE A ZAVEDENÍ STENTU

ZAVEDENÍ STENTU ANTEGRÁDNĚ

URETERORENOSKOPIE (URS)

PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE KAMENE (PEK)

LAPAROSKOPICKÁ NEFREKTOMIE

LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE LEDVINY

LAPAROSKOPICKÁ NEFROURETEREKTOMIE

LAPAROSKOPICKÁ PYELOPLASTIKA

LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE CYSTY LEDVINY

LAPAROSKOPICKÁ PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE

LAPAROSKOPICKÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

LAPAROSKOPICKÁ ADRENALEKTOMIE

LAPAROSKOPICKÁ VARIKOCELEKTOMIE

FIMOSA U DĚTÍ – TOTÁLNÍ CIRCUMCIZE

FIMOSA U DĚTÍ – PARCIÁLNÍ CIRCUMCIZE

HYDROKÉLA U DĚTÍ

TORZE VARLETE U DĚTÍ

RETENCE VARLETE U DĚTÍ

VARIKOKÉLA U DĚTÍ

ZAVEDENÍ, VÝMĚNA A PÉČE O PK

ZAVEDENÍ, VÝMĚNA A PÉČE O EPICYSTOSTOMII

ZAVEDENÍ, VÝMĚNA A PÉČE O NEFROSTOMII

LITOTRIPSE (LERV)

APLIKACE VAKCÍNY BCG DO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

ODBĚR VZORKU Z PROSTATY

Aktualizace 8.10.2014

Vytvořeno 19.11.2013 13:31:21 - aktualizováno 8.10.2014 12:14:40 | přečteno 1502x | jana.zarub
load