Senzomotorické cvičení

Tento příspěvek vás seznámí s rehabilitačním cvičením založeném na senzomotorické stimulaci.

Cvičení na labilních plochách

Pomůcky

  • válcové a kulové úseče
  • balanční sandály
  • Posturomed
  • míče
  • overbally
  • trampolína
  • točna atd.

Indikace

nestabilní poúrazový kotník, koleno, kyčel, nedostatečná fixace pánve, vadné držení těla obecně, skoliózy, organické mozečkové, vestibulární a extrapyramidové poruchy, nácvik chůze (fáze opory a odrazu), vertebrogenní obtíže, st.p. CMP, hypermobilita (centrace, cvičení svalové síly)

Kontraindikace

absolutní ztráty povrchového a hlubokého čití, akutní bolestivé stavy, špatně spolupracující pacienti

Cvičení na labilních plochách = balanční = rovnovážné cvičení, které se dá využít u velkého množství diagnóz.
Využívá se k udržení a zlepšení lokomoční funkce pohybového systému, kompenzaci statického přetěžování, ale jde i o cvičení koncentrace a koordinace.

Pomocí labilních ploch se zvyšuje aktivita hlubokého stabilizačního svalového systému, který nám umožňuje vykonat koordinovaný pohyb, tedy dosáhnout maximální efektivity s minimální vynaloženou energií. Do tohoto hlubokého stabilizačního systému patří svaly pánevního dna, bránice, šíjové svaly, hluboké flexory krku, hluboké zádové svaly, které v koordinaci s břišními svaly fixují páteř. Při cvičení na labilních plochách dochází k centraci kloubů, tzn. jejich optimálnímu postavení v dané situaci při dané zátěži, tedy rovnoměrnému rozložení zátěže a tlaků na celou kloubní plochu a tím je chrání před poškozením. To je pro moderního člověka velmi důležité, protože při dnešní chudé pohybové pestrosti má častější poruchy typu artróz, blokád apod.

Praktické využití

Posturomed - stabilizace kloubů, nácvik chůze

úseče: stoj na 1 nebo 2 dolních končetinách, cvičení stability celého těla, dopružení, odraz, stojná fáze kroku

overbally: dynamické sezení, pomůcka na cesty, automobilizační cvičení

velký míč: cvičení s labilitou vsedě, v kvadrupedální opoře, pružení, houpání, poskakování, škola zad

balanční sandály: cvičení kloubů nohy, výpady

Materiál zpracoval Mgr. Petra Mikulová, oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Vytvořeno 4.5.2006 15:22:21 | přečteno 1209x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load