Přehled metod

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny úzce spolupracuje s obory chirurgickými a interními.Školení fyzioterapeuti denně docházejí na tato oddělení a poskytují rehabilitační péči hospitalizovaným pacientům, kteří ji mají indikovanou od lékaře. Cílem této rehabilitační péče u hospitalizovaných pacientů je obnova funkce a soběstačnost. Zajišťujeme rehabilitační péči ambulantním pacientům v návaznosti na hospitalizaci a samozřejmě ambulantní péči všem pacientům, kteří jsou posláni od svých praktických lékařů.

Druhy a metody manuální medicíny prováděné na oddělení

 • měkké techniky vč. měkkých technik dle Hermachové
 • myofasciální metodiky
 • mobilizace drobných kloubů, žeber
 • manipulace a mobilizace páteře
 • postizometrická relaxace
 • míčkování - speciální forma měkkých technik
 • obstřiky spoušťových bodů
 • Reflexní lokomoce dle Vojty
 • Metodika dle Kabata
 • Metodika dle Mojžíšové
 • Metodika dle Brüggera
 • Metodika dle Bobatha
 • LTV pro těhotné
 • škola zad (dle Raševa)
 • senzomotorická cvičení

Fyzikální terapie (součást jak ambulantní tak lůžkové části)

 • DD proudy

 • IFP proudy

 • TENS proudy

 • UZ (ultrazvuková terapie)

 • Celotělová vodoléčba

 • vířivky na horní a dolní končetiny

 • laseroterapie soft lasery (5,20 a 4O mW)

 • laser scanner

 • MLS - vysokovýkonný laser

 • elektrostimulace svalová

 • Myomed

 • tepelné procedury

 • kryoterapie (terapie chladem)

 • mechanoterapie: kolo, cvičení na kladkách, labilizační plochy

 • vacotron

Ostatní metody

 • akupunktura celotělová

 • aurikuloterapie

 • testování a cvičení na EnTree

 • EAV (elektroakupunktura dle Volla)

Perspektivy oddělení

 • Neustálá obnova technického vybavení fyzikální terapie

 • Zvyšování odbornosti pracovníků oddělení

 • Navázání spolupráce se sportovními kluby a organizacemi

 • Systematické vyšetřování kojenců ve spolupráci s jinými specialisty

 • Využívání alternativních metod v medicíně: akupunktura, reflexní terapie, EAV (elektroakupunktura dle Volla), aurikuloterapie

Vytvořeno 4.5.2006 16:04:29 - aktualizováno 11.5.2006 7:12:31 | přečteno 1680x | Šifta
load