Cvičení pro kardiaky

Oddělení rehabilitační a fyzikální mediciny Nemocnice Jablonec nad Nisou nabízí nový program komplexní rehabilitace kardiaků. Program je určen pro pacienty s ischemickým onemocněním srdce.

Ischemická choroba srdeční - ICHSsrdce, obrázek se otevře v novém okně

je onemocnění z poruchy prokrvení srdečního svalu , které může vést k vývoji infarktu, postižení funkce srdce jako pumpy, srdečnímu selhání a dalším vážným komplikacím. ICHS je jednou z nejčastějších civilizačních chorob. Na vývoji tohoto onemocnění se podílejí známé rizikové faktory. Některé jsou dědičné, jiné jsou dány životosprávou, chybnými stereotypy, chronickým stresem a podmínkami, ve kterých žijeme. Je jednoznačně prokázáno, že úpravou životního stylu lze vývoj ischemické choroby srdeční významně ovlivnit, zpomalit, pozastavit a dokonce i částečně odstranit aterosklerotické změny na věnčitých tepnách.

Cvičení pro kardiaky

Základní cyklus programu komplexní rehabilitace kardiaků trvá čtyři měsíce. Během prvního měsíce proběhne vstupní vyšetření, na jehož základě bude vytvořen individuální rehabilitační plán. Součástí vyšetření je zátěžový test na bicyklovém ergometru a podle jeho výsledku je sestaven tréninkový program. Z anamnézy, základních laboratorních výsledků a somatometrických vyšetření, jsou stanoveny závažné rizikové faktory a společně s pacientem vytvořena strategie jejich ovlivnění. Pod vedením lékaře a fyzioterapeutů má pacient možnost změnou životního stylu, úpravou diety a řízenou pohybovou aktivitou podstatně snížit riziko závažného vývoje ICHS.

  • Po dobu 8 týdnů probíhá v malých skupinách pod vedením fyzioterapeuta 3x týdně pravidelný kondiční trénink na rotopedu a veslařském trenažeru. Součástí tréninkové hodiny je i protahovací a závěrečné relaxační cvičení.
  • Pokud se vyskytnou i jiné obtíže spojené s pohybovým aparátem, bude pacientům poskytnuta potřebná rehabilitační léčba.
  • Na závěr čtyřměsíčního cyklu proběhne kontrolní laboratorní a zátěžové vyšetření a výsledné zhodnocení efektu rehabilitace. Pacienti se dozví, jak stoupla jejich fyzická zdatnost a jakou formou mohou dále pokračovat v kondičním cvičení.

Jedná se nadstandardní péči, nabízený dvouměsíční program je částečně hrazen zdravotní pojišťovou a pacienti se podílejí finanční částkou 1.000,- Kč.

Do programu se můžete přihlásit na základě doporučení Vašeho kardiologa či internisty.

Telefon - kontakt

483 345 800, úterý - čtvrtek, 10:00 - 11:00 hodin, MUDr.Jana Nosková

Vytvořeno 8.3.2010 11:48:54 | přečteno 1202x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load