CT vyšetření

CT (počítačová tomografie) je medicínské zařízení, které využívá roentgenova záření (paprsků X) k vytvoření obrazů lidského těla.

Proč nestačí obyčejný snímek a musíme jít na CT vyšetření?CT, obrázek se otevře v novém okně

Protože CT obrazy mají velkou výhodu nad prostými snímky v zobrazení a vzájemném rozlišení měkkých tkání (např. játra a ledviny označené na obr. modře a oranžově).

Jak CT skener vypadá?

CT skener je velký prstenec, ve kterém se pohybuje stůl s pacientem.

Jak CT skener pracuje?

Uvnitř skeneru (tunelu) je rentgenová lampa, která rotuje kolem pacienta. Paprsky jsou zachytávány na protilehlých detektorech, vzniklý signál je zpracováván matematickyCT technika, obrázek se otevře v novém okně počítačem. Vznikají desítky až stovky tenkých příčných řezů (tzv.skenů) vyšetřované oblasti.

Co nejčastěji vyšetřujeme pomocí CT?

  • zjištění a posouzení rozsahu nádorových onemocnění
  • úrazy hlavy (mozku) nebo jiných orgánů
  • mozkové infarkty (mrtvice) a krvácení
  • vyšetření cév (angiografie)
  • vyšetření páteře, výhřezů plotének
  • odběr tkání na další histologické vyšetření naváděných pod CT

Jak dlouho CT vyšetření trvá?

Celková délka CT vyšetření trvá mezi 10-30 minutami. Vlastní skenování trvá pouze několik sekund, většinou nejvíce do 30sec. Většina času je tak věnována přípravě vyšetření, plánování a ověřování, zdali jsou získaná data dostatečně kvalitní. Diagnostické zhodnocení je ale podstatně delší, výsledky se pacient dozví následující dny. Výjimkou jsou samozřejmě urgentní vyšetření, např. traumata.

Kdo provádí vyšetření?

Vyšetření provádí většinou speciálně školený laborant pod dohledem lékaře radiodiagnostika.

Radiodiagnostik vytvořené snímky zhodnotí a napíše závěrečnou zprávu, kterou zašle vašemu ošetřujícímu lékaři.

Je CT vyšetření bolestivé?

Není. Pacient musí pouze nehybně ležet pod dobu vyšetření na CT stole a slyší zvuk pohybujících se částí skeneru uvnitř tunelu. Často je nutné podat speciální kontrastní látku do žíly na předloktí. Během aplikace pak pacient cítí teplo rozlévající se celým tělem. Velmi často je také nutné kontrastní látku pít, přibližně 1 až 3 hod. před samotným vyšetřením, aby došlo ke správnému naplnění střeva

Co je to kontrastní CT vyšetření?

Pro některé typy CT vyšetření se používá kontrastní látka, která umožní lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání. Kontrastní látka obsahuje jod, který je na CT velmi dobře vidět. Kontrastní látka je aplikována těsně před vyšetřením nebo v jeho průběhu.

Co musíme vědět o kontrastní látce?

Kontrastní látka může vyvolat ve vzácných případech alergickou reakci. Většina reakcí je lehké formy, projevuje se vyrážkou, která rychle vymizí. Ve velmi vzácných případech může dojít k těžké alergické reakci, která vyžaduje rychlý lékařský zásah a hospitalizaci pacienta. V ojedinělých případech došlo i k úmrtí.

Pacient proto musí před vyšetřením uvést, zda je na něco alergický (léky, potraviny, pylová alergie, jód), v takovém případě je potom nutná protialergická příprava, kterou zajistí na vyšetření odesílající lékař.

Co musíme vědět o radiační dávce?

CT skener využívá roentgenova záření. Dávka na CT je daleko vyšší než u prostého snímku (dávka pro hlavu, břicho a hrudník jsou přibližně 1,5 a 8mSv).Získané diagnostické poznatky z CT ale daleko převyšují stupeň rizika spojeného s vyšší dávkou. V každém případě vás na vyšetření odesílající lékař musí ujistit, že provedení CT je nezbytně nutné pro zjištění nebo upřesnění diagnosy a další léčebný postup.

Závěrečná slova

CT vidí dovnitř vašeho těla, do oblastí, která nejsme schopni zhodnotit podle obyčejného snímku. CT stanovuje diagnosu dříve a přesněji, což umožňuje lékaři zahájit včas léčbu a zkrátit tak dobu onemocnění. Pokud máte další dotazy ohledně CT vyšetření a jdete na vyšetření, zeptejte se svého ošetřujícího lékaře.

Vytvořeno 4.5.2006 16:48:19 | přečteno 15409x | Mgr. Petra Hybnerová, MBA
load