Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Přístroj: Philips Achieva dStream / Ingenia 1.5T

Vyšetření :

  • Mozek- veškerá diagnostika - morfologie, funkční vyšetření, spektroskopie
  • Páteř
  • Muskuloskeletární aparát
  • Diagnostika chorob srdce a periferních cév
  • Břišní a pánevní oblast

Pracovní doba :

Po – Pá : 7:00 – 19:00 hodin

Pohotovost :

V akutním případě po domluvě s RDG lékařem.

Objednání: 483 345 867

Objednací doba: do 4 týdnů. Akutní neprodleně.

Výsledek: Objednaní pacienti do týdne. Akutní neprodleně.

Příprava: Příprava dle vyšetření – pacient poučen při objednání.

Poznámka:

Při vyšetření je generováno velmi silné magnetické pole – nutná důkladně odebraná magnetická anamnéza – Absolutní kontraindikace jsou – Implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor či ponechané elektrody po implantaci, aneuryzmatické cévní svorky pokud není písemně doložena jejich MR kompatibilita, elektronické implantáty pokud není doložena MR kompatibilita, kovové cizí tělesa intrakraniálně a intraorbitálně z jiného než prokazatelně nemagnetického materiálu. Ostatní kovové implantáty po dohodě s lékařem MR.

V případě potřeby konzultace nálezu v rámci diagnostické vizity, případně s vyšším pracovištěm, jsou výsledky u akutních případů sděleny jako předběžné, konečný závěr je uvolněn až po této konzultaci.

Magnetická rezonance


Vytvořeno 18.4.2012 18:43:48 - aktualizováno 13.7.2022 13:59:42 | přečteno 7103x | filip.rasocha
load